Tyto webové stránky provozuje společnost This Website Limited. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na společnost This Website Limited. Tato webová stránka nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na této stránce, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Přístupem na naše webové stránky a/nebo nákupem od nás se účastníte našich "služeb" a souhlasíte s tím, že se budete řídit následujícími podmínkami ("podmínky služby", "podmínky"), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prohlížeči, dodavateli, klienty, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si tyto podmínky služby pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část stránek nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že se budete těmito podmínkami služby řídit. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na jakékoli nové funkce nebo nástroje přidané do stávajícího obchodu se rovněž vztahují podmínky poskytování služeb. Nejnovější verzi podmínek poskytování služeb si můžete kdykoli přečíst na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání této webové stránky nebo přístup na ni po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte. Náš obchod je umístěn na této webové stránce s.r.o. Poskytují nám platformu pro online elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat vám naše výrobky a služby.

---- Oddíl 1 - Podmínky služby Souhlasem s těmito podmínkami služby jste minimálně dospělí ve svém státě nebo provincii, nebo jste dospělí ve svém státě nebo provincii a souhlasili jste s tím, že umožníme všem vašim nezletilým závislým osobám používat tyto webové stránky. Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu ani používat služby v rozporu s jakýmkoli zákonem ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech). Nesmíte šířit červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy. Porušení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašeho přístupu ke službám.

---- Oddíl 2 - Obecné podmínky Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout komukoli službu. Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou údajů o kreditní kartě) může být přenášen bez šifrování a může zahrnovat (a) přenosy v různých sítích. a (b) přizpůsobovat se změnám technických požadavků sítě nebo připojovacího zařízení. Údaje o kreditní kartě jsou při přenosu po síti vždy šifrovány. Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby nebo přístupu k ní ani žádný odkaz na webu poskytovaný prostřednictvím služby. Nadpisy použité v této smlouvě slouží pouze pro usnadnění a neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.

---- Oddíl 3 - Přesnost, úplnost a včasnost informací Neneseme odpovědnost, pokud jsou informace na těchto stránkách nepřesné, neúplné nebo nevčasné. Materiály na těchto webových stránkách slouží pouze pro obecné informace a neměly by být používány jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárním, přesnějším, úplnějším nebo včasnějším zdrojem informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto webových stránkách je na vlastní riziko. Tyto webové stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, které nutně nemusí být aktuální, jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny v obsahu těchto webových stránek, ale nemáme právo kdykoli provést změny v obsahu těchto webových stránek.