Zásady ochrany osobních údajů Těší nás, že jste projevili zájem o naše podnikání. Ochrana údajů má pro správu těchto webových stránek obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek této webové stránky je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální obchodní služby prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů příslušné země, které se vztahují na tuto webovou stránku. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce náš podnik informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále jsou prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok. Tato webová stránka jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejvhodnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenosy údajů prostřednictvím internetu však mohou být v zásadě vystaveny bezpečnostním rizikům, a proto nemusí být zaručena absolutní ochrana.

Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje jinými prostředky, například telefonicky.

1. Definice Prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách vychází z pojmů, které použil evropský zákonodárce pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být jasné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, vysvětlíme nejprve použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme především následující pojmy: Osobní údaje Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více faktorů, které jsou pro tuto fyzickou osobu specifické, identifikovatelné nebo určitelné.

Zpracování Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať již automatizovaně či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování informací prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak, přizpůsobování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo ničení.